23 oktober

Txt: Jesaja 43:1, 45:3-4, Johannes 10:3, Johannes åpenbaring 3:5

NAVNETREND (fortsetter)

Da Kendra ventet på at morgengudstjenesten i kirken skulle starte, så leste hun bulletinen hun hadde fått om dagens møter. Snart dro hun i mor. “Se!” Hun pekte på oversikten over møtene. “Se hva pastor David skal tale om i kveld!” Mor smilte da hun så tittelen – “Navnetrenden”.

Kendra gledet seg til kveldsmøtet. Hun var ivrig etter å høre hva pastor David hadde å si om navn. Hun smilte og nikket da han begynte talen sin med å peke på at det er viktigere å ha navnet ditt innskrevet i Livets Bok enn på ting vi bruker her på jorden. Hun var glad over at navnet hennes var skrevet opp der. Det så ikke ut til å bekymre henne så mye at hun ikke kunne finne navnet hennes på en navnenål eller et klistremerke, men hun ønsket at det betød noe.

Plutselig oppdaget Kendra at pastor David snakket om akkurat det. Han hadde vist til Josef som hadde blitt kastet i brønnen av brødrene sine og solgt som slave. Nå pekte pastor David på at Josef tilsynelatende ikke hatet brødrene sine. “Navnene han ga sønnene sine viste at had hadde gjenkjent Guds styring av livet hans,” sa han. “Kanskje navnet ditt ikke ser ut til å ha en betydning slik som Bibel navnene hadde, men hva betyr navnet ditt for Gud? Når Gud tenker på navnet ditt, hva tenker Han på da? Tenker Han ‘tålmodighet’ eller ‘trofast tjener’? Eller tenker Han ‘klaging’ eller ‘ondsinnet’*?”

Fra det øyeblikket bestemte Kendra at hun ikke ville bekymre seg om den jordiske betydningen av navnet hennes. Istedenfor ville hun arbeide med å forbedre livet sitt ved å gjøre alt hun kunne for å leve et liv etter Guds vilje. Det var viktig for henne hva Gud tenkte om navnet hennes.

Hva med deg?

Da du leste Skriftstedet for i dag, la du da merke til at Gud kjenner deg ved navn – at du ikke bare er en av folkemengden? Vet du hva navnet ditt betyr? Dersom du gjør det, så kanskje du forsøker å leve opp til navnet ditt. Men kanskje har du et “annerledes” navn som ikke har noen bestemt betydning. Det spiller ingen rolle. Det viktigste er hva navnet ditt betyr for Gud.

Et godt navn er mer verdt enn stor rikdom. Å være avholdt er bedre enn sølv og gull

Salomos ordspråk 22:1

Dagens nøkkelord: DU KAN HA ET GODT NAVN

Advertisement
%d bloggers like this: