18 mars: Et rolig hjerte

“Mitt hjerte er rolig, Gud, rolig og trygt. Jeg vil synge og spille.”

Salme 57:8

David starter denne salmen med å spørre Gud om å vise nåde til ham i de vanskelighetene han møter. Han beskriver disse vanskelighetene som å møte noen med tunger som er lik sverd, og de som har gjort klart et nett for å fange ham. Men han erklærer at, selv om prøvelsene hans er store, så er hjertet hans rolig siden han stoler på Gud.

Det er Gud han stoler på, fordi han er sikker på at intet er for vansklelig for Ham. Gud er suveren, Han hersker over himmel og jord, og salmisten har all grunn til å stole på mHam.

Vi møter alle vanskeligheter i livet. Det kan være et angrep fra Satan som er som en brølendev løve som søker hvem han kan oppsluke; det kan være ord fra en ondsinnet tunge som har forårsaket stor smerte; eller det kan ha vært ett eller annet vanskelig forsyn som vi simpelt hen ikke kan forståp.

Måtte vi lære å stole på Herren slik at vi kan si “Mitt hjerte er rolig“, selv i de vanskeligste tider — når veien er mørk, når vi møter motløshet, når andre forlater oss. Og så er det en fristelse om å inngå kompromiss for å glede mennesker, men la oss stå fast med et rolig hjerte fordi vci mest av alt ønsker å gi ære til Gud.

“Vis deg høy over himmelen, Gud, vis din herlighet over all jorden!” (vers 12).


 

Advertisement
%d bloggers like this: