Den nye paktens folk (3)

DEN NYE AKTENS FOLK – DEL 3: DEN HELLIGE ÅND

La oss ikke spørre oss selv hvorfor vi har det så godt. La oss spørre oss selv hva vi vil gjøre med det vi har. Hvordan kan vi samhandle med agenten til dette privilegiet – den Hellige Ånd?

Jeremias 31:31: “Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus,”

Johannes 14 + 16

Lukas 22:20: “På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.

Hebreerne 10:15: “Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovord i deres hjerte og skrive dem i deres sinn.” – sammenlikn dette med Jeremias 31:31.

“Free at last, free at last, thank God we’re free at last” (Martin Luther King jr.)

Der er en velsignet tid i troen når vi deltar i den nye pakten. Den Hellige Ånd er tilretteleggeren denne nye pakten, og mye avhenger av vår sensitivitet overfor den Hellige Ånd.

Våkner du opp om morgenen med en forventning om at du skal kunne bruke nådegavene dine den dagen – som er en overnaturlig manifestasjon av den Hellige Ånd?

  1. Vi må bli være følsomme overfor Ånden, og si “Tal Herre, for din tjener lytter” (Samuel). Jesus sa “Mine får hører min røst. Vi må ikke bare lytte til Jesu stemme, men også til den Hellige Ånds stemme.
  2. Ikke slukk Guds Ånd. Ikke hysj på Ham. Ikke si “Jeg er ikke klar til å lytte til Guds Ånd”. Gjør ikke den Hellige Ånd sorg (Efeserne 4:30).
  3. Vandre i Ånden. (Galaterne 5). Dersom noe ikke stemmer eller er rett i henhold til Ånden, så ikke gjør det. “Hva ville Jesus fjøre?” Vi burde også spørre oss: “Hva vil den Hellige Ånd at vi gjør?” Vi kan oftest se om folk vandrer i Ånden eller ikke. Kjærlighet, glede, fredsmakere, snille, gode, folk med selvkontroll.

Galaterne 5:22-23: “Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,  ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!”

Jerusalem feiret vandringen i ødemarken. De feiret tabernaklet i 7 dager. Hver dag ville ypperstepresten ikle seg kappen sin med trompetenes fanfare

I Siloam, det store vannbassenget, ble vannet helt ut. Gud velsignet dem med vann i et tørst land.

På den syvende dagen blåste prestene i 21 trompeter den levittiske trompetkoret. De vandret 7 ganger rundt alteret mens folket ropte: “Redd oss, Herre! Vær så snill og frels oss!” Gleden og utropene var høye.

Det var på dette tidspunktet at Jesus trådte fra og ropte: “Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann” (Johannes 7:37-38).

Spørsmål: Hvordan behandler du den Hellige Ånd som lever inni deg?

Lytt og adlyd, og la elver av levende vann renne ut av deg!!!


 

Advertisement
%d bloggers like this: