Slangen i Hagen

Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» ” (1 Mosebok 3:1)

Vi er alle kjent med den tragiske historien om da slangen narret Adam og Eva til å gjøre opprør mot Gud. En solfylt dag ruslet Eva mellom trærne mens hun undersøkte de saftige fruktene som Gud hadde plassert i Edens hage da hun plutselig hørte en stemme. Da hun snudde seg så hun at stemmen kom fra en slange. Det spilte ingen rolle. Mange dyr snakket i de dager. Eva var så uskyldig at hun aldri fikk mistanke til den skumle planen slangen hadde, og deltok ivrig i samtalen.

Vent! Stopp! Det var ikke det som skjedde, ikke helt. Du skjønner, mens Eva vandret gjennom hagen og beundret det smakfulle assortementet, så kom en mektig engel som kalles en kjerub og begynte å snakke med henne. Siden Eva regelmessig så engler i hjemmet sitt i Eden, så hadde hun ingen grunn til å bekymre seg.

Hei! Det står ikke i Bibelen heller. Eva hjalp Adam med å stelle hagen da hun tilfeldigvis kom til å vandre vekk fra Adam og kom nær treet med kunnskapen om godt og ondt. Satan grep muligheten til å forføre kvinnen ved å besette en slange som ålte seg ned treet for å snakke til henne. Ikke sant?

Når vi snakker om berømte bibelhendelser, slik som David og Goliat, så antar vi ofte at vi vet alle detaljer på det som skjedde inntil noen spør: “Men hvor står det i Bibelen?” Da innser vi at mange av detaljene kommer fra lærere, filmer eller bøker som vi har blitt utsatt for gjennom årenes løp, og ikke fra Bibelen. I dette tilfellet kan vi spørre oss; hvor identifiseres Evas bedrager som djevelen? Hvilken type slange kan snakke? Var det en slange i treet? Og hvorfor ble ikke Eva sjokkert da hun hørte slangen snakke?

I vårt forsøk på å forklare disse rare og unike scenene fra bibelhistorien, så vil de fleste leserne forsøke å fylle ut detaljene til historien selv. Men vi må være forsiktige. Gud har et formål med alt Han gjør eller sier….og her sier Han pent lite. Vi trenger å skille Guds Ord fra våre egne antagelser.

Så hvilken av disse tre gjenfortellingene representerer det som skjedde? Hva vet vi egentlig om detaljene? Svarene varierer etter hvem du spør. Så la oss undersøke hver av disse fremstillingene og undersøke om det finnes noe grunnlag i Bibelen som kan hjelpe oss å identifisere denne skapningen. Siden svarene kaster lys over interaksjonen mellom mennesker og onde “makter” som forøker å dra oss inn i synden, så er det vitalt viktig at vi har en god forståelse for vår vandring med Gud.

Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke,” (Efeserbrevet 5:15)

“så ikke Satan skal få bedra oss. For vi vet hva han har i sinne. ” (2 Korinterbrev 2:11)

VAR SLANGEN BARE ET DYR?

Noen av de tidligste jødiske forfatterne trodde ikke at Satan var bak fristelsen. Tross alt, så finnes ikke Satans navn i 1 Mosebok. De trodde at slangen selv fristet Eva. For at noe så fantastisk skulle være sant, så antok de at alle dyr kunne snakke fra skapelsen av. Slangens list ledet Eva inn i synden.

“Jubileums boken” (Book of Jubilee, jubileum som ifølge jødisk tradisjon var hvert sjuende) er en jødisk bok med 50 kapitler som var godt kjent blant de første kristne, og er skrevet før Nye Testamentet. Denne boken er ikke med i Bibelen. Den hevder at da Gud sparket Adam og Eva ut av Edens hage, så lukket Han munnene på alle levende skapninger (eller dyr) etter at “de alle hadde snakket samme språk”  (Jubileumsboken 3:28).

Josefus, en historiker fra apostlenes tid, refererte til denne jødiske troen da han skrev at Gud “også fratok slangen talen ut av harme over dens ondsinnede gemytt overfor Adam. Ved siden av dette, så satte Han gift inn under tungen hans, og gjorde ham menneskenes fiende.” (Flavius Josefus, oversatt av William Whiston, “Jødenes oldsaker”)

Denne tolkningen var ganske vanlig i det første århundre e.Kr. Det er ingen ting i 1 Mosebok som indikerer at Satan var innblandet her. Teksten refererer bare til et villdyr, en listig slange, som fristet Eva. Vi trenger å huske at det vi vet om Satan stort sett kommer fra Nye Testamentet. Jødiske oversettere har kanskje ikke vært så raske til å forbinde Satan med slangen i hagen.

Denne teorien har noen svakheter. Nye Testamentet forbinder “slangen” med Satan flere ganger (eks. Johannes Åpenbaring 12:9, 20:2 og 2 Korinterbrev 11:3-15). Ellers kan det nevnes at 1 Mosebok aldri gir noen indikasjoner på at noen dyr, inkludert slanger, har noensinne kunnet snakke. Det nevnes heller ikke noe om at dyrene skulle miste talen sin i Guds forbannelse etter syndefallet. Selv om slangen beskrives som listig, så krever denne teorien at dette dyret er “ondt” før syndefallet. Til slutt kan vi nevne sat dersom synderen her var en slange, så ville forbannelsen i 1 Mosebok 3:14-15 bare profetere at slanger og mennesker ikke vil like hverandre.

VAR SLANGEN EN INKARNASJON AV SATAN?

En annen teori er at Satan var istand til å manifestere seg fysisk i Edens hage, antakelig som en slange eller en drage. Noen som tror dette leser 1 Mosebok 3:1 og tror at det betyr at slangen ikke var et villdyr. De mener at dersom han var det, så ville det stå “et annet villdyr” istedenfor ” enn alle villdyr“. Esekiel 28:12-17, som av mange kristne blir sett på som en referanse til Satan, sier at han var “en salvet kjerub(28:14) og at han var i “Edens hage“. Denne teorien gjør en bedre jobb enn den forrige med å forklare hvorfor slangen kunne snakke, hvorfor han fristet Eva, og hvordan Guds forbannelse på slangen hadde større betydning enn bare forholdet mellom slanger og mennesker.

Likevel har denne teorien noen vanskeligheter. Hvorfor ville 1 Mosebok bry seg med å nevne en slange, bruke det vanlige hebraiske ordet for slange (nachash)  og assosiere det med et villdyr dersom det ikke var noe dyr involvert i det hele tatt? Dersom synderen ikke var en fysisk slange, hvorfor skulle forbannelsen da gjelde slangen og hans avkom? Og hva betyr det at Satan måtte krype på magen sin? Denne teorien reiser også det omdiskuterte spørsmålet om Satans evner til å vise seg fysisk.

VAR SLANGEN BESATT AV SATAN?

Den mest populære teorien blandt kristne i dag er at Satan “besatte” en slange. Denne teorien kombinerer styrkene fra de to andre teoriene mens den minimerer vanskelighetene. En virkelig slange var involvert i fristingen, akkurat som 1 Mosebok 3, men Satan var også ansvarlig, slik som det Nye Testamentet synes å indikere (Johannes 8:44).

Nye Testamentet gir et eksempel på at onde ånder kan besette dyr (griser i Lukas 8:33), så kristne trenger ikke å krangle om Satans evne til å utføre en slik handling. Akkurat som den sistnevnte teorien, så tilbyr denne teorien også en forklaring for slangens evne til å føre en intelligent samtale samt hans ønske om å friste Eva. Dersom du tror på denne teorien, så gjelder første halvdelen av Guds forbannelse av slangen selve slangen, mens andre halvdelen kan være direkte adressert til den onde som besatte slangen.

Likevel må det tilståes at der er også noen innvendinger som må forklares under denne teorien. Hvorfor skulle Gud legge skyld på slangen, en urasjonell skapning, og forbanne slangen og dens avkom dersom Satan faktisk er synderen? Dersom det virkelig var en faktisk slange som ble forbannet til å krype på buken sin, betyr det da at den tidligere forflyttet seg på en annen måte? Hadde den vinger eller ben? Selv om det finnes mulige svar til disse spørsmålene, så kan vi ikke være helt sikker, side Skriftene har så lite informasjon om dette.

KONKLUSJON

Ting er ikke alltid det de ser ut som i begynnelsen. Dette blir ofte åpenbart når vi studerer Skriften i detalj. Når det gjelder slangen i hagen, så gjenstår det mange ubesvarte spørsmål, og vi burde forsiktig med å svare dem. Enten mangler vi kunnskap til å besvare dem, eller så velger den Hellige Ånd å ikke gi oss nok informasjon til å komme til en konklusjon. Besettelses teorien virker mest fornuftig i lys av de relevante skriftstedene, og har færre problemer enn de andre teoriene, selv om denne teorien ikke er helt vanntett.

>Mens det er interessant å tenke på slangens utseende og det er viktig å ta i betraktning måten djevelen jobber på (2 Korinterbrev 2:11), så er det mye viktigere å hvordan han lurte den første kvinnen og hvordan Satan fortsetter å friste mennesker til å tvile på Guds Ord i dag. Akkurat som i 1 Mosebok 3:1 hvor han fikk Eva til å tvile på virkeligheten av Guds uttalelse (“Har Gud virkelig sagt…“), så angriper fienden i dag påliteligheten av de første kapitlene av 1 Mosebok med alvorlige resultater. Mange troende har blittlurt av hans villedning og har begynt og omtolke det bibelske synet på det første mennesket og den første synden. Dette angrepet har hatt katastrofale resultater fordi det underbygger vår forståelse av bibelsk autoritet og grunnlaget for evangeliet som kan redde sjeler fra fortapelsen. Å lære om Evas feil er viktig. Vi må stå fast på Guds Ord, fordi når Gud has sagt det, så mener Han det Han har sagt, og vi trenger å tro på det Han sier…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: