Innhold

 1. innledning
 2. åpenbaring fra Gud
 3. inspirasjon av Skriftene
 4. Åndens undervisning
 5. hva som er sagt om Bibelen
 6. Bibelens symboler
 7. Bibelens autoritet
 8. hvordan tekstene ble samlet inn
 9. viktige oversettelser av Bibelen
 10. de ti overnaturlige elementene
 11. Bibelens enhet
 12. Bibelens overlevelsesevne
 13. Bibelens historiske nøyaktighet
 14. Bibelens vitenskapelige nøyaktighet
 15. Bibelens profetiske nøyaktighet
 16. Bibelens universale innflytelse
 17. Bibelens ivaretakelse
 18. Bibelens utrolige sirkulasjon
 19. Bibelens absolutte ærlighet
 20. Bibelens livsforandrende kraft
Advertisement
%d bloggers like this: