28 november: Gud gjør det Han vil

“Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan står fast, alt jeg vil, det gjør jeg.»”

Jesaja 46:10

Der finnes et kjent militær motto: “Ingen krigsplan overlever den første kontakten med fienden.” Denne leveregelen stemmer også med enhver menneskelig konflikt fordi det er umulig å vite med sikkerhet hvordan fienden vil reagere, eller hvilke omstendigheter som kan inntreffe som kan forandre en planlagt handling.

Men dette stemmer ikke når det gjelder Gud. Gud lurer ikke på hva fremtiden innebærer. Gud bekymrer seg ikke om planene Hans vil bli oppfylt. Guds planer blir aldri frustrerte, folierte, eller hindret.

Han har erklært (ikke bare beskrevet) slutten fra begynnelsen. Med andre ord er denne erklæringen ikke bare en faktor av Hans allvitenhet, at Han ser og kjenner til framtiden; det er et resultat av Hans suverenitet, som former og danner framtiden.

Det er på grunn av dette at Gud sier “alt jeg vil, det gjør jeg“. Han er ikke begrenset til å beskrive hendelser som vil skje; Han har erklært hva som vil skje. Hans råd vil stå ved, og Hans vilje vil skje.

For troende er dette en stor trøst fordi vi vet at Gud ønsker å overprøve det onde med det gode, på vegne av Hans folk og sitt eget navns ære. For en oppmuntring til uuttømmelig tjeneste, å være forsikret om en ubønnhørlig seier!


 

Advertisement
%d bloggers like this: