18 mai: Frøene som falt på steingrunn

“De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra.”

Lukas 8:13

I Lukas 8 forteller Jesus liknelsen om såmannen. En mann går ut for å så frø på markene sine. Frøene faller på forskjellige typer jord og har derfor forskjellig suksess.

Interessant nok spirer frøene som faller på steingrunn først opp og ser produktive ut. Men fordi de ikke har noen fast rot-struktur visner de bort under dagens hete.

Jesus observerer, når Han tolkerliknelsen for disiplene, at frøet står for Guds Ord, og at de forskjellige typene med jord representerer forskjellige mennesker som høre Order. Steingrunn publikumet, sier Han, mottar Ordet først med glede, men så smelter det når prøvelser og fristelser kommer. Med andre ord, de faller fra når det virkelige livet treffer dem.

Hva er så denne leksjonen? Jesus sier: “Pass derfor på hvordan dere hører!” (8:18). Det er ikke frøet, men jorden, som trenger å forandre seg!

Hvordan mottar du Guds Ord? Er det bare en oppmuntrende historie eller en fasade du tar på deg ovenfor andre? Eller mottar du det dypt, næringsrikt inn i sjelen din og lar det styre alle valg, følelser og handlinger?

Å like budskapet er ikke det samme, sier Jesus, som å adlyde budskapet. De som bærer mye og varig frukt er dem som hører Ordet og holder det og lever det med tålmodig utholdenhet (8:13).

Måtte du møte prøvelsene og fristelsene dine med en tro som har dype røtter i Guds Ord.


 

Advertisement
%d bloggers like this: