4. Frukten

“Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.”

Johannes 15:2

Frukt. Dette er det neste store vordet vi har: Vintreet, Vinbonden, greinen, frukten. Hva har Herren å si oss om frukt? Ganske enkelt at frukten er det greinen eksisterer for, og dersom den ikke bærer frukt, så tar vinbonden og fjerner den.Vintreet er vinbondens ære, greinen er vintreets ære, og frukten er greinens ære. Dersom greinen ikke bærer frukt, så er der ingen ære eller verdi i den. Den er en fornærmelse og en hindring, slik at vinbonden tar den bort. Greinens eneste grunn til å eksistere — kjennemerket ved en sann gren på det himmelske Vintreet, den eneste betingelsen for at den får lov til å eksistere av den guddommelige Vinbonden til å dele liv med Vintreet — er at den bærer frukt.

Og hva er frukt? Noe som greine bærer, ikke for seg selv, men for dens eier. Noe som skal innhøstes og hentes bort. Greine mottar derimot sevje fra det for sitt eget liv, og vokser gjennom det tykkere og sterkere. Men denne forsyningen for sitt eget vedlikehold er fullstendig underordnet oppfyllelsen av dens formål med sin eksisterende frukt-bæring. Det er fordi kristne ikke forstår eller aksepterer denne sannheten at de feiler så ofte i deres forsøk på og bønner til å leve livet av en grein. De ønsker ofte helhjertet å gjøre det, de leser og mediterer og ber, likevel feiler de, og de lurer på hvorfor de gjør dette. Grunnen er ganske enkel: de vet ikke at frukt-bæring er den eneste grunnen de har blitt frelst. Akkurat som Kristus bare ble det sanne Vintreet for ett formål, så har du blitt gjort til en grein med det formål å bære frukt – menneskenes frelse. Vintreet og greinen er begge underlagt den uforanderlige loven om å bringe frukt som deres eneste grunn for deres eksistens. Kristus og den troende, det himmelske Vintreet og greinen, har begge sin plass i verden for en grunn: å bære Guds frelsende kjærlighet til menneskeheten. Derfor denne høytidelige ordlyden: “Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort.”

La oss være spesielt oppmerksomme på en stor feil. Mange kristne tror at deres egen frelse kommer først; deres tidsmessige liv og vekst, med ivaretaking av familien deres. Så kommer den tiden og interessene som er igjen, og blir gitt til å bære frukt og hjelpe å bringe mennesker til frelsen. Det er ikke rart at det i de fleste tilfeller er lite tid og interesse igjen. Nei, kjære kristen; det eneste formålet med å bli medlem av Kristi legeme er at Hodet vil at du skal sette i verk Hans store formål — frelse til folket! Det ene formålet Gud hadde med å gjøre deg til en grein var at Kristus kan — gjennom deg — bringe evig liv til andre mennesker. Din personlige frelse, dine foretninger og ivaretakelse av familien din, er totalt unerordnet dette. Ditt først mål i livet, ditt førtse mål hver dag, burde være å iverksette Hand formål i deg.

La oss begynne å tenke slik som Gud tenker. La oss akseptere Kristi lære og respondere til den selv. Det eneste formålet med å være en grein, kjennemerket ved å være en sann grein, det eneste forbeholdet til å vokse oss sterke, er at vi bærer frukt på det himmelske Vintreet slik at døende mennesker kan ete av treet og leve evig. Og den eneste tingen jeg kan være mest sikker på, er at — med Kristus som mitt Vintre, og Faderen som min Vinbonde — kan jeg virkelig være en grein som bærer frukt.

Kjære Far! Du kommer og søker etter frukt. Lær oss, vi ber Deg, å innse hvor sant dette målet med vår eksistens er, og vår union med Kristus. Gjør det vårt hjertes lyst å være greiner, rikt fylt med Vintreets Ånd, slik at vi kan bringe masse frukt.


Advertisement
%d bloggers like this: