Dag 15: Vente på å puste ut

Les Johannes 14:8-14

Men de som venter på Herren, får ny kraft

Jesaja 40:31

Pust inn. Pust ut. Pust inn, Pust ut. Respirasjon er et viktig tegn på liv. I gamle western filmer så plasserte ofte byens lege et speil under nesen på revolvermannen som tapte duellen de solen stod høyest på himmelen. Dersom det kom fuktighet på speilet, så pustet taperen fremdeles og hadde kanskje en sjanse til å duellere igjen en annen dag.

Noen har sammenliknet den kristnes liv med respirasjon. Vi puster inn Guds Ord. Det Ordet er oksygen for sjelene våre. Jesus sa: “De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv” (Johannes 6:63).

Pust inn! Men for den naturlige verden kan ingen skapning stoppe der. Vi må også puste ut. I det kristne livet puster vi ikke bare dypt på det Hellig Ånd-inspirerte Ordet; vi ber og tjener Gud ettersom Ordet styrker og fornyer oss.

Interessant nok puster ørnene annerledes enn det vi gjør. Slik som andre fugler har ørnene en mengde luftsekker i tillegg til deres heller små lunger. Luftesekkene fungerer slik at luften i fuglenes lunger er nesten helt fersk. Dette gir en stor mengde  av oksygen tilgjengelig for ørnen til å puste med.

Luften kommer inn gjennom lungene, inn til luftsekkene, tilbake til lungene, og ut igjen i hvert åndedrag. På den måten går luften gjennom lungene to ganger – dobbelt av det vi ser i den menneskelige respirasjonen. Dette er delvis hvorfor ørner kan sveve i over 56 km/t!

Guds skapende hånd har gitt ørnen et slikt fantastisk respirasjonssystem. En mirakuløst handling av vår Herre har på samme måte hurtigstartet vår åndelige respirasjon. Pust inn – Guds fornyende Ord. Pust ut – bønnen og tjenesten som vokser ut fra Kristi kjærlighet som lever inne i sjelene våre.

Ørnene analyserer ikke pusten deres; de bare puster. Jesus ser ut til å anbefale den samme faktiskheten i Hans forhold til oss. Han

  • legger vekt på å være sammen med oss for vår åndelige vekst (Johannes 14:8)
  • gjør Ordet Hans til et dynamisk, autorativt, livgivende kraft (Johannes 14:10)
  • inviterer oss til å komme til Ham i bønn for styrke mens vi arbeider med å bringe realiteten av Hans kjærlighet inn liv som et brutt sammen fra problemer og synd (Johannes 14:12-14).

TENK PÅ: Åndelig sagt, er det balanse mellom min “innpusting” og “utpusting”?

BE: Takk, Herre , for livet… Lær meg hvordan å puste inn… og ut… og å gi deg ære…


 

Advertisement
%d bloggers like this: