Hvordan kan folk være så blinde?

RASEFORDOMMER BLANDT SPORTSFANS

Image result for football stadium

En ny nederlandsk nyhetsartikkel satte søkelyset på den elendige forfatningen til noen fotballfans sine holdninger, som angriper mørkhudede spillere med apelyder og bananskall og nedverdigende utrop. Det er ille nok at slike ting skjer, men det er trist at sportslige organer ikke ser ut til å takle dette problemet, og enda mindre årsaken til det. Urby Emmanuelson, en spiller i den nederlandske ligaen, husker særlig godt en hendelse hvor han sluttet seg til en mørkhudet medspiller på vei ut av banen etter å ha blitt utsatt for rasemishandling. BBC og andre medier satte helt riktig søkelyset på disse hendelsene, men de kommer heller ikke med noen løsninger, ettersom de er like forvirret. Hvorfor blir folk forbløffet dersom barn oppfører seg som dyr, når skolen faktisk lærer dem at det er det de er? Denne feilaktige utdannelsen fortsetter inn i voksenlivet (høyskoler, universiteter og media) og blir hele tide anvendt av “trofaste studenter” på fotballtribunene og mange andre steder. Men det er ikke alt!

INKONSEKVENSER

Disse fornærmelsene og andre motbydelige handlinger er rettet mot “sorte” spillere på motstanderlaget, mens spillerne på eget lag blir spart. Denne partiskheten kan også sees på andre områder av kampen. Partiskheten har den stygge vanen av å gjøre folk blinde overfor deres egne svakheter. For eksempel kan en ofte se at supportere skriker mot dommeren når han blåser mot hjemmelaget, selv om det er helt klart at det ble begått en feil. Disse samme menneskene vil gladelig snu et blindt øye til når en spiller fra hjemmelaget later som om han har blitt felt. Du lurer på om de trenger briller eller om de bare liker å klandre noen for mangelen på “skuespillet” på banen.

HEIING FOR BIBELSKE RØTTER

Bibelen lærer oss at vi alle kommer fra det første mennesket – Adam (og senere Noah), Vi er alle medlemmer av en menneskelig familie. Men en konsistent anvendelse av evolusjonslæren indikerer at enkelte er mindre utviklet enn andre. Dene feilaktige doktrinen gjør ingenting for redusere den dårlig oppførselen vi ser hos syndige barn, voksne, og samfunnet generelt (eksempelvis fotballsupportere). Om noe, så forverrer den situasjonen.

Finnes det noen motgift mot disse fordommene? Ja, det er det! De enste løsningen er å proklamere sannheten og autoriteten til Bibelen. særlig de historiske opptegnelse i 1 Mosebok, og avsløre evolusjonen for det den er: en villedende anti-gudelig filosofi som har understøttet mange tragedier i denne verden og kvalt vitenskapen. Klikk gjerne på Racial Equality and Diversity: Evolution or Special Creation? som du kan finne dersom du kontakter ukministry@creatio.info.


 

Advertisement
%d bloggers like this: