Som det var i Noahs dager

Har vår onde generasjon noe å sammenlikne seg med i bibelsk historie? Sammenlikninger med Noahs dager er vanskelig å fornekte. Dommen kommer – det kan vi være sikker på. Hvordan skal vi troende reagere? Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.” (Matteus 24:37) Uansett hvordan man tolker Matteus 24, så er det ingen tvil om at Kristus referete til opprøret og dommen i Noahs dager, som Han sammenliknet med menneskehetens ustoppelige opprør og ventende dom. Det er en nøktern advarsel for enhver generasjon.

I Nye Testamentet leser vi hvordan Noah responderte til det onde i hans dager:  “I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I gudsfrykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.” (Hebreerne 11:7)
.
Noahs trofasthet  når han bygde arken og hans tiltro til Gud gir oss et eksempel på stor tro, å vise hans lydighet til Gud fordømte faktisk resten av verden som hadde gjort opprør mot Skaperen sin. Noah bygget arken slik som Gud sa, og ved tro entret han og familien hans inn i arken slik at de kunne bli reddet fra vannets dommedag.
.
Dette kan sees som et bilde på frelse – akkurat som Noah og hans familie gikk gjennom døren, så trenger vi også å gå gjennom en “dør” for å bli reddet. Jesus sa: Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.” (Johannes 10:9)
.
Tenk på det vi kan observere i dag i vår vestlige kultur:
.
* Ondskapen øker ettersom folk blir mer og mer selvopptatt og går vekk fra Guds vilje.
* Ondskap sprer seg i hjertene ettersom folk mer og mer forlater det opprinnelige skapte formålet og meningen med ekteskapet og støtter homoseksuell livsstil.
* Millioner av mennesker blir slaktet inne i mors liv – og det er lovlig. Bare i USA alene har en siden 1973 tatt livet av 56 millioner barn ved abort – noe som får Tysklands holocaust til å blekne i sammenlikning.
* Folk tilber i økende grad naturen istedenfor den Gud som skapte verden. For eksempel ble det i Colorado i USA skutt en elg tidlig i 2013. Da samlet folkene seg i en vake for elgen, holdt hender og sang “Amazing Grace” for den, 4000 barn som ble drept samme dagen ble for det meste ignorert.
* Vi ser en økende aggressivitet fra ateister som gjør narr av kristne og forsøker å demonisere og uviktiggjøre de som følger den kristne tro.
* Folk i kirker, inkludert flere kirkeledere, gjør komprimisser med Guds Ord og vanner ned budskapet.
* Bibel, bønn, skapelse og Skaperen er på vei mot å bli totalt eliminert fra utdannelsesinstitusjonene våre.
.
Listen går videre og videre – det er ikke tvil om at vi lever i en tid med masse ondskap. Heldigvis er Gud tålmodig, som vi leser i 2 Peter 3:9: “Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.” Men Han kommer ikke til å være stille for evig. Som i Noahs dager vil det komme en tid når Gud vil lukke frelsens dør og bringe dom for menneskehetens opprør.
.
ALLEREDE DOM
.
På noen måter har Gud allerede dømt den vestlige kultur. For eksempel gjør Romerne 1:24-25 det klart at det er et åpenbart tegn når Gud overlater en kultur til dom når det er åpenlys homoseksuell aktivitet. Vi bor i en tid da den homoseksuelle agenda har blitt en epedemi i våre vestlige nasjoner – og det også innen kirken. Romerne 1 forteller oss at i en kultur som er i opprør med Gud vil føle Guds vrede. I vers 18 leser vi: “Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.” Etterpå står det i versene 23-25: De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr. De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. Debyttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.”
.
Faktum er at Romerne 1 kan sees som en beskrivelse på vår verden – en verden som blir mer og mer lik Noahs generasjon for hver dag som går.
.
VÅR RESPONS
Akkurat som Gud fikk Noah til å bygge en ark som advarte folk om en kommende dom og Guds nåde som hadde sørget for en frelsens ark, så trenger vi å advare folk om den kommende dommen (den siste dom av ild) og la dem vite at Gud har sørget for en frelsens “ark”. (Jesus Kristus er frelsens “ark” for oss – Han er “porten” vi må gå gjrnnom for å bli frelst.)
.
Ingen av oss vet når Kristus vil komme tilbake. I 2 Peter 3:8-9 leser vi dette om Jesu andre komme og den siste dommen: Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.” 
.
Så der er ingen tid å miste. Vi trenger å benytte enhver mulighet til å advare folk – nå!
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: