Hvordan å studere Bibelen

Image result for bibelen

Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte.

2 Timoteus 2:15

Studering er forsiktig oppmerksomhet til den virkeligheten som sinnet har gjort i stand til å bevege i en bestemt retning.

Husk, sinnet vil alltid oppfatte en orden som samsvarer med den orden den konsentrerer seg om. (Slik en mann tenker i hjertet sitt, slik er han.) Salomos ordspråk 23:7.

Vi skal lære fra erfaringene våre like mye som fra bøkene. For å komme oss gjennom livet og dets erfaringer uten å lære, er bortkastet. Lær fra dine feil like mye som fra dine suksesser.

Fire skritt i studering:

 1. Repetisjon– kanaliser jevnlig sinnet ditt i en spesifikk retning, og på denne måten vedlikehold tankevaner.
 2. Konsentrasjon – fokuser oppmerksomheten på det som blir repetert. Sentrer oppmerksomheten din på subjektet.
 3. Forståelse – forstå det du studerer (Johannes 8:32). Fkuser på kunnskapen av sannheten du studerer. Dette er når “lyspæren” skinner!!!
 4. Refleksjon – gruble på betydningen av det du har funnet ut. Dette utvider forståelsen vår. Salomos ordspråk 2:1-11, 3:13-18.

HVORDAN Å STUDERE BIBELEN

Personlig studium av Bibelen

For egen oppbygging

 1. Studium av kapitler – Les kapitlene forsiktig og finn hovedemne eller emner. Gi hvert kapitel en tittel. Les gjennom kapitelet på ny og lage en enkel disposisjon som inneholder hovedtankene. Spør og svar  spørsmålene fra studiet. Noter eventuelle praktiske eller teologiske emner i kapitlet, så kan du slå dem opp i en Bibelordbok eller et Bibelleksikon , slå opp nøkkelordene og sammenlikne disse med andre skriftsteder hvor de er brukt. Dette vil øke din forståelse for kapitlet.
 2. Studium av avsnitt – Les for å finne hovedtanken eller emnet. Formuler med egne ord i hodet eller på papir hva avsnittet ville se ut som dersom det ble skrevet i et brev til deg i dag. Lag en enkel disposisjon fra ditt nylagde avsnitt. Slå opp interessante ord slik som foreslått ovenfor.
 3. Studium av vers – Studer det ved hjelp av verbene i verset (verbet er det som skjer.) Så ser du på substantivene (det er personer, steder og ting). Let etter gode ideer som avsløres der. Når du bruker alle disse tre vil du få best resultat..
 4. Studium av bøker – Induktivt: ta detaljene og trekk konklusjoner eller prinsipper om innholdet og formålet med boken. Syntetisk: Les flere ganger for å motta det generelle inntrykket av hovedtankene og formålet med boka uten å legge merke til detaljer. Historisk: Relater historien til en nasjon eller et menneske i en bestemt tidsperiode. Les boken for å få stemningen og det generelle hovedemnet. Les om igjen flere ganger, og hver gang spør du deg selv ett hovedspørsmål og noterer ned svarene mens du leser.
 5. Studium av ord – (1) Studer ordet ved hjelp av Bibelens bøker. Enkelte bøker har ord som gjentar seg. I Filipperne: glede, Johannes: tro. Studer disse ordene ved å bruke en Bibelordbok eller Bibelleksikon. Gjør kryssreferanser mellom de forskjellige bøkene. Understrek disse ordene i hvert avsnitt i boken du studerer hvor disse ordene dukker opp. (2) Generelt ordstudium. Ved hjelp av en indeks og ordbok kan du slå opp et ord i Bibelen og slå opp hver gang ordet brukes. Ta notater, så vil du begynne å forstå noen av de største doktrinene i Bibelen. Begynn med ord som Nåde, Kjærlighet, Lykke og Lovprisning.,
 6. Studium av emner – Først velg ett emne – bibelske bønner, bibelske løfter, bibelske sanger, bibelsk geografi. Noter det du oppdager. Formuler en disposisjon av oppdagelsene dine.
 7. Studium av personer – Velg først en bibelsk person. Slå opp hver gang navnet til denne personen blir nevnt i Bibelen. Les og noter hovedsannheter: navnets betydning; stamtavle opplæring og omvendelse; tidsperiode når de levde, hvor lenge de levde og om livet kan deles inn i perioder; positive og negative sider, inkludert hva de har oppnådd i livet; deres åndelige liv, eks. var de lydige, led de, hva lærte Gud dem, holdninger, responser, bønneliv; hvilke andre skrifter kan brukes for kryssreferanse for å illustrere åndelige prinsipper; effekt de hadde på andre; og måten de døde på. Sjekk ekstrabibelske referanser . bøker som nevner personen utenom Bibelen. Bruk det du har lært i ditt eget liv.

Ikke glem at alt Bibelstudium er for at vi skal kunne bruke det vi lærer. Dersom vi studerer uten å bruke det vi lærer, så er det egentlig bortkastet tid. Å studere Bibelen kan produsere visdom og vekst i våre åndelige liv.

 


 

Advertisement
%d bloggers like this: