Hannas gave

Intro

Kjærlighet – dele – misjon

1 Korinterbrev 13 om kjærlighet

Dele kjærligheten med verden

Uten tro er det umulig å være til glede for GudHebreerne 11:6

Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere

Johannes 20:21

 • hvem snakker Han om?
 • hvem er “dere”?

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn

Matteus 28:19

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!

Markus 16:15

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Apostlenes gjerninger 1:8

 • hvem er “dere”?
 • Hvorfor er vi fremdeles her (etter at vi har blitt frelst)?
 • vi har en jobb å gjøre
 • vi er frelst for en grunn
 • vi burde være involverte i misjon

TRO – LØFTE – MISJON

Illustrasjon: “Når en person med erfaring møter en person med penger, så vil den personen med erfaringer ende opp med alle pengene. Og den som hadde pengene vil få erfaringen.”

“Far foreslo at familien skulle gi ham en fødselsdagspresang som alle kunne få noe ut av. Og det gjorde de. De kjøpte ham en l0mmebok.”

“Jeg fikk en beskjed fra min sviger-bror en dag. Han jobber i et cateringfirma. Han sier at forretningene blomstrer. Faktisk, sa han, gikk det så bra med ham at han har nok penger til resten av livet – så lenge han død innen neste tirsdag.”

“Penger kan ikke kjøpe deg venner, men fiendene dine behandler deg bedre.”

Alle må ha penger

 • for å handle mat
 • for å leve
 • for å finansiere Guds plan – det er IKKE tienden
 • du gir til Gud av tro
 • ingen vil be deg om det, hverken Gud eller forstanderen din
 • spør Gud “Hva vil Du at jeg skal gjøre?”

Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.

1 Johannes 5:14

Er det Guds vilje?

Bli begeistret for misjon!

1 Samuel 1:4-

 • Hanna var barnløs
 • Det var betraktet som å være forbannet dersom du ikke hadde barn i disse dager.
 • Hva var Hannas behov? Hun hadde ingen barn
 • I dag finnes det mange barnløse kristne
 • Det er ca 5,4 milliarder mennesker i verden i dag
 • 3000 sjeler ble frelst på pinsedagen
 • =) 519 år til å nå hele verden
 1. Hanna var barnløs – hun fikk alltid, men kunne ikke gi
 2. Hun var i sorg – dette var en byrde for henne
 3. Hun så løsningen – 1 Samuel 1:10 løftet til Hanna
 • Hva kunne du gjøre dersom Gud gjorde det gjennom deg? (Svar: hva som helst)
 • Han (Gud) kan ikke bruke et redskap som ikke er gitt overgitt til Ham
 • Løsningen i skritt:
 1. be
 2. lov
 3. yt
 • Så kommer tilfredsstillelsen (1 Samuel 1:19)
 • Der er også en overgivelse (1 Samuel 1:27-28)
 • Tapte Hanna noe ved å gi Samuel til Gud?
 • Hun gjorde en stor investering
 • hun kunne høste rentene

DU KAN IKKE FÅ RENTER UTEN Å INVESTERE

Du kan få renter i all evighet

=) velsignelser når du kommer til himmelen

Det vil funke!

1 Samuel 2:20-21 = Hanna fikk 3 sønner og 2 døtre

 • Hvor mange ga hun? (1)
 • Hvor mange fikk hun tilbake? (5)
 • Vi gir ikke for å få
 • Det er et spørsmål om eierskap

Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp, pressekummene renner over av ny vin.

Salomos ordspråk 3:9-10

 

Advertisement
%d bloggers like this: