1 desember: Forfriskende vann

“Kaldt vann for den som er sliten, slik er gode nyheter fra fremmed land.”

Salomos ordspråk 25:25

Det finnes intet som forfrisker en tørst person mer enn litt kaldt vann. Sammenlikningen blir gjort mellom denne herlige opplevelsen av å få en kald drikke og å få gode nyheter fra et land langt borte. Evangeliet er virkelig et budskap med gode nyheter, og det forfrisker sjelen til den som blir tynget av synd.

Så gode nyheter det er å høre at Jesus er “synderes venn“. Fiendene Hans ønsket å fordømme Ham da de kom med denne uttalelsen, men de talte faktisk sannheten. Jesus godtok selvsagt ikke det synderne gjorde eller syntes det var uviktig, men Han kom for å frelse dem fra synden deres. Det var ikke for de rettferdige Jesus døde, men for synderne, For et håp! For noen oppmuntrende nyheter!

Smerten fra et knust hjerte med følelse fot synden er hardt å bære. Under dyp overbevisning  kommer en synder nær følelse av at der ikke finnes håp. Men å høre at Kristus døde for de ugudelige, at det ikke er menneskers arbeid eller bragder som gir frelse, men at alt kommer ved nåde fra den stedfortredende døden til Jesus Kristus, er et budskap han eller hun er klar for å motta med glede.

Dersom du er tørst, kom å drikk gratis. Husk disse gode nyhetene fra et land langt bortenfra — fra selve himmelen. Du kan stole på det. Omfavn de gode nyhetene, så vil du finne forfriskning som intet annet kan bringe.


 

Advertisement
%d bloggers like this: