Introduksjon

Den 12. galakse

INTRODUKSJON

I en annen tid, på et annet sted…

var det et sted som av noen ble kalt den 12. galakse.

Det hele startet i år 0. Syv mennesker fant seg selv på en planet kalt Xyver. De var alle voksne, de visste ikke hvor de kom fra, men alle hadde de masse kunnskaper. Ingen visste hvor kunnskapene deres kom fra. Det var som om hukommelsen deres hadde blitt delvis fjernet.

De så at planeten var rik både på vegetasjon og mat, og med kunnskapene deres tok det ikke lang tid før de bygget både hus og fabrikker, og samfunnet deres vokste. Hovedstaden Hazilda ble grunnlagt like før århundret ebbet ut, og noen dro sørover og etablerte Southport, den sørligste byen helt nede ved havet. Senere flyttet andre igjen nordover for å bygge Northport, selv om dette ikke var noen havneby. I mange år var disse tre byene de mest sentrale byene på planeten.

Motstridende politiske ideer førte til et skille mellom folk. Bøndene forlot byene og bosatte seg for det meste på landet mot sør hvor jorden var mest frodig. Planeten var en republikk selv om valg og styresett ellers var demokratisk. Da president Rochdale ble drept i et attentat i år 157 ble det nesten borgerkrig. Planeten ble inndelt i to nasjoner, en “bonde nasjon” i sør hvor bønder og fiskere stort sett bodde, og et demokratisk land i nord hvor industrien florerte. Disse to nasjonene har nesten vært i konstant krig med hverandre. De to nasjonene er avdelt både av sjø og en kjempelang mur.

Rundt år 250 begynte flere å forlate Xyver etter mange år med konflikt mellom nord og sør. Først dro de til den nærmeste planeten som de kalte Plinky, oppkalt etter det første romskipet som landet der. Kort tid etterpå begynte de å bosette seg på Minnus, en planet litt lengre vekke enn Plinky, men litt mindre, og ikke fult så frodig. Rundt år 320, etter flere ukers reise i hyperspace, så begynte man å emigrere til Xyver II, en planet omtrent tyve ganger større enn den gamle urplaneten, men den var like frodig, fruktbar og full av vann som den originale planeten de hadde kommet fra. De fant også Orto, en måne som går i bane rundt Xyver II, gjort beboelig etter at de bygget svære terra-byggere og atmosfære maskiner som gjorde luften mulig å puste i. Orto er kanskje den viktigste mine-fasiliteten i den 12. galakse hvor de produserer catalina, drivstoffet som er nødvendig for moderne romskip bygget etter år 900.

I år 704 dukket det for første gang i den 12 galakses historie opp et romskip som het Maxwell. Ombord fantes det en mann som kalte seg for Alex Hoff samt en mengde roboter. Han sa at det var han som hadde brakt menneskene til Xyver over 700 år tidligere, og siden da hadde han holdt øye med dem fra en planet som het Axomorphilidad hvor han bodde. Nå hadde han kommet fordi han trengte noen råmaterialer som fantes på de forskjellige planetene. Hoff ble gitt det han ønsket, og han dro tilbake til sin planet, lokalisert langt hinsides planeten Xyver.

Når det første millenniumet var over, så kom Hoff tilbake i romskipet Maxwell uten at romskipet eller Hoff så ut til å ha aldret noe. Dette til tross for at det var 300 år siden sist han hadde kommet på besøk. Denne gangen ønsket han både penger og råmaterialer utbetalt på en årlig basis som skatt. Han utropte seg selv til keiser over galaksen og sa at robotene hans ville angripe dersom menneskene ikke godtok kravene hans. Noen trodde at Hoff var en gud, mens andre trodde at han var en robot, akkurat som tjenerne hans.

Beboerne i galaksen bestemte seg for å etterkomme Hoffs krav, men etter 32 år med skatter begynte mange å forandre mening. De ønsket å beholde pengene og råmaterialene sine selv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: