3 november: Billy Graham

” Men jeg har likevel holdt deg oppe for å vise deg min makt, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden.

2 Mosebok 9:16

På 7 april 1971 ringte Billy Graham til president Nixon og fortalte ham at han satte pris på hvordan Nixon snakket om USA involvering i Vietnam. Nixon sa “Det betyr veldig mye” når Billy Graham sa at det var mange som ba for presidenten og den amerikanske konflikten. Graham hadde mange slike samtaler med presidentene gjennom tidene. Han ville snakke med dem om utenrikspolitikk, personlige emner, og nasjonens åndelige situasjon. Han var en av de veldig få religiøse lederne som presidentene i USA har vært avhengig av gjennom historien til den unge nasjonen.

Billy Graham forkynte evangeliet så mange som 215 millioner mennesker live i over 185 land. Som en av de to budbringerne til Sodoma, så har Billy Graham fart over landet med sine vekkelsesmøter. Hans liv i tjeneste påvirket ikke bare USA, men hele verden. Likevel sa han selv “Det store spørsmålet i vår tid er, vil vi være motiverte av materialistisk filosofi eller åndelig kraft?” Han ville aldri ha vært istand til å trekke like mange mennesker til møtene sine dersom han ikke hadde vært en unik taler. Forstanderen din er kanskje en ypperlig taler, men gjerne uten samme effekt som Billy Graham. De er to forskjellige tjenere med to forskjellige kall.

Selv om Billy Graham har hatt stor suksess, og din pastor også, så kan ingen av dem sammenliknes med Jesus Kristus, som ikke bare helbredet de som var lamme, ga synet til dem som var født blind, og jaget onde ånder ut av folk, men Han vekket opp de døde også. Forstandere og predikanter verden over er kanskje ikke i stand til å gjøre alt Jesus gjorde, men de er alle en viktig del i å få evangeliet ut til hele verden. Ja, DU kan også være en del av dette, dersom du støtter misjonsvirksomhet her og utenlands. Ja, du kan selv være en misjonær i nabolaget ditt!

Vi forstår kanskje ikke hvorfor Gud har spesielle mennesker på forskjellige steder, men Gud sendte Billy Graham med ett spesielt formål. Det var bare han som kunne være Billy Graham og oppnå det han gjorde. Men pastoren din er også satt til å gjøre en spesiell jobb. Det er mange mennesker som bare han kan nå eller påvirke. Herren kan gjøre det samme med deg dersom du stoler på Ham og ikke snur deg bort fra Ham. Alt Gud ber om, er en som er villig til å gå ut for Ham. Gud vil gjøre resten.

Gå ut med ett fryderop i dag, og takk Gud for at Han sender utvalgte folk til å utføre Hans arbeid her på jorden!


 

Advertisement
%d bloggers like this: