3 november: Guds suverenitet

“Vår Gud er i himmelen, alt han vil, det gjør han.”

Salme 115:3

Å si at Gud er suveren er bare en annen måte å si at Gud er Gud. Gud har rett til å gjøre som Han vil. Han har full kontroll, og Han iverksetter sin egen vilje og sitt eget formål.

Å innse sannheten om Guds suverenitet gir oss et riktig syn på Guds personlighet. Han er allmektig (Salme 99:1-2). Han er hellig og rettferdig (Jesaja 6:1-7). Alt eksisterer for Hans ære (Johannes åpenbaring 4:11). Gud er ikke frustrert eller skuffet, slik som Han ofte blir portrettert, men Han gjør alt etter råd fra Hans egen vilje (Efeserne 1:11).

Sannheten gir en god følelse av sikkerhet og håp for Guds barn. De ser at ingen ondsinnet fiende, ingen katastrofal hendelse, eller noen uventet prøvelse kan påvirke Guds suverene styre. Som Salme 46 sier, så er Gud en tilflukt for folket Hans selv om jorden ble fjernet eller fjellene ble kastet i havet. Og de er videre forsikret om at det som kan bli en lang natt med prøvelser kan bli omgjort til lys ettersom vår himmelske Far underviser barna sine i deres tid med prøvelser.

Guds suverenitet gir oss trygghet i frelsen vår. Vi ser at menneskelige bragder eller bare menneskelige valg ikke er grunnlaget for frelsen; men det er nåden som kommer fra Guds valg, satt sammen med Hans Sønns valg, og til slutt konsumert i Hans effektive arbeid, som gjorde det.

For en fantastisk fred som kommer når vi hviler i Jesu hender, velvitende om at Han er kongenes Konge og herrenes Herre. Å forstå sannheten om suvereniteten vil fremkalle lovprisning overfor Hans store navn fordi vi innser at all ære tilhører Ham. Vår Gud lever i himmelen!


 

%d bloggers like this: