16 januar: Underordnelse av hverandre

“Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus!”

Efeserne 5:21

I samme setningen hvor Paulus akkurat har oppfordret oss til å bli fylt med Ånden (5:18), så gir han oss den slående kommando om å underordne oss hverandre i gudsfrykt.

Kravet er så bemerkelsesverdig på grunn av det bildet som det konstant bringer i våre tanker — en evig kamp for det nederste trinnet. Dersom en person underordner seg til en annen i Kristi legeme, så søker den personen på samme måte å tjene den personen som har underordnet seg til dem, og der er en evig kamp for å være på bunnen.

De ideelle omstendighetene i kirker er da, i følge Paulus, en betingelse hvor hvert medlem søker etter å tjene mer enn den andre. Mens en person underordner sine preferanser til viljen av et annet medlem i legemet, så søker en annen person å tjene den selvsamme personen som akkurat har bestemt seg for å bli den lavest stående i kongeriket.

Det er et vakkert bilde, ikke sant? Ettersom Ånden fyller ethvert individ i menigheten, så overtar en hellig frykt for Gud dem slik at de umiddelbart begynner å se seg selv som den som er minst verd, minst verdig, minst viktig i Kristi legeme. Ettersom ethvert medlem er gjensidig overbevist om deres egen uviktighet, søker de å tjene mer enn andre for å gi mer ære til den store Gud som de alle beundrer.

Er du så fylt med Ånden at du har blitt tømt av deg selv? Søker du andre som vil underordne seg dine innfall, eller søker du andre som du kan underordne deg til i en gudfryktig tjeneste som ærer Gud?


 

Advertisement
%d bloggers like this: