13 mars: Frykt ikke!

“For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.”

2 Timoteus 1:7

Frykt kommer ikke fra Herren. Som Guds barn, som tror på fullkommenheten og kraften til Jesus Kristus, trenger vi ikke bekymre oss om framtiden, eller ergre oss over omstendighetene, eller være redd for hva andre tenker.

Istedenfor, minner Paulus oss, skal vi stole på kraften og kjærligheten og den mentale sunnhet som vi blir garantert av Gud. Dette er den eneste måten å fatte Gud-ærende, Gud-styrte valg

Vi vet at vi i Kristus er garantert styrken til å gjøre alt Han krever av oss. Fra kjærlighet for Kristus — og gjennom Ham til andre — må vi være villige til å gjøre hva som helst som fremmer Guds ære og andres gode. Og med forsiktig, gjennomtenkt disiplin burde vi derfor sette den kursen som Han viser.

Det er så lett å smuldre hen på grunn av konflikter, eller å overgi oss på grunn av vår situasjon, eller bli paralysert på grunn av mulige problemer. Men gjennom sin formaning til den sjenerte Timoteus, konfronterer Paulus vår naturlige frykt og formaner oss til å være modige til å fatte vise avgjørelser, som er grunnlagt i vår kjærlighet for Gud.

Hvilket paradigme beskriver best dine avgjørelsesprosesser? Er du mest bekymret over finansiell sikkerhet, eller sosial aksept, eller egoistisk glede? Eller vandrer du på stier som er styrk av Åndens kraft, motivert av en kjærlighet for Kristus, og valgt med forsiktighet i samsvar med troen?


 

Advertisement
%d bloggers like this: