Er mannlig lederskap en forbannelse?

Image result for adam and eve eat the fruit

I 1 Mosebok 3:16 sa Gud til Eva: “Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn, med smerte skal du føde. Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg.”

Noen evangeliske kristne fortolker dette til å bety at mannlig lederskap er en “forbannelse” over kvinner. Den korrekte oversettelsen har stor innflytelse på diskusjoner om kvinners rolle innen ekteskapet, så her må en være forsiktig.

For å svare spørsmålet konsist, så begjærte kvinnen mannen sin og var under hans autoritet før syndefallet og forbannelsen, så dette verset kan ikke bety at mannlig lederskap var en del av dommen i 1 Mosebok 3:14-19.

Fordi synden hadde kommet inn i forholdet, for øvrig, har sfærene av ansvar for en mann og en kone, og deres ekteskapelig forhold også, nå blitt offer for konflikt, og dette inkluderer når kvinnen forsøker å tilrive seg mannens autoritet.

Hvordan kan de skriftlærde trekke disse konklusjonene?

Se først på sammenhengen i 1 Mosebok 3:16. Da slangen fristet Eva til ikke å adlyde Gud, så spiste hun av frukten som Han hadde forbudt, og det gjorde Adam også. Så beskriver Gud effekten av synden deres. Det er viktig å huske at dette er et domsskriftsted, så enhver fortolkning som attributerer en velsigning til dommen er trolig uriktig.

For det andre er betydningen av det hebraiske ordet for begjære bare brukt tre ganger i Bibelen (1 Mosebok 3:16, 4:7, Salomos høysang 7:10). Den åpenbare parallellen er 1 Mosebok 4:7 hvor Gud fortalt Kain at syndens begjær var å styre eller råde over ham, men han måtte råde over synden. Gitt denne meningen kan vi trygt si at kvinnens begjær er å herske over eller mestre mannen sin, men han burde “herske over” henne på en skikkelig måte.

For det tredje er det skapelsens rekkefølge. Adam ble skapt først og plassert i Edens hage for å jobbe i den og ta vare på den, Adam hadde en klar lederrolle over hagen. Han demonstrerte også sin autoritet ved å gi dyrene navn (1 Mosebok 2:19) og så ved å gi navn til sin kone “(“kvinne”, 1 Mosebok 2:23).

Da Gud kom til hagen for å undersøk, hvem ropte Han da på? Adam! Han sa også ganske klart at Adam ikke skulle ha gjort som sin kone og spist fra treet (1 Mosebok 3:17).

Alt dette får oss til å konkludere at Adam hadde ekstra ansvar og ville bli stilt til ansvar. Og det under et gudgitt system av mannlig lederskap som fremdeles r sant i dag.


 

Advertisement
%d bloggers like this: