10 september

Txt: Salme 19:1-5, 111:2-4

SVAR TIL TVILEREN

Emilie satt på trappen i vindfanget og stirret tomt ut i luften. Hun sukket. “Hva er i veien, Emilie?” spurte far og la ned vannslangen.

“Pappa, det er en jente i klassen min – Inger – som sier at det ikke finnes noen Gud,” svarte Emilie. “Jeg sa at det var det, men hun sa ‘bevis det’. Jeg visste hvordan jeg kunne gjøre det. Vi kan ikke se Gud. Hvordan kan jeg bevise for henne at Gud eksisterer?”

Far nikket. “Det er mulig at du ikke kan klare å bevise det slik at hun blir fornøyd,” tilstod han, “men det finnes ting som kanskje kan overbevise henne om sannheten. Kom med meg.” Far tok hånden hennes. Emilie stod opp og fulgte ham inn i huset. Han pekte på den broderte duken som lå på stuebordet. “Hvem lagde denne?” spurte han.

“Bestemor,” svarte Emilie.

Far nikket og tok en tegning av en blomst fra kjøleskapsdøren. “Hvem lagde denne?”

Emilie gliste. “Jeg tegnet den på skolen,” sa hun.

“Hva med denne paien i matskapet?” spurte far. “Hvem har bakt den?”

“Mamma,” svarte Emilie.

Far smilte. “Samme hva jeg peker på i dette rommet, så er det noen som har laget det,” sa han. Så tok han Emilie med ut av huset gjen. “Hva ser du?” spurte han.

“Jeg ser småfugler i trærne,” sa Emilie, “og en humle på en rosa rose. Jeg ser himmelen og solen som skinner og gresset og… og mange andre ting.”

“Hvem lagde dem?” spurte far.

“Gud, selvsagt!” svarte Emilie.

“Selvsagt gjorde Han det,” sa far. “Alt er laget av noen. Noen ting er laget av menneskehender, andre ting av Guds visdom og kraft. En måte vi kan vite at Gud eksisterer er at enkelte ting vi ser kan bare ha blitt laget av Gud. Naturen og kroppene våre er bevis på Guds eksistens og Hans kjærlighet overfor oss.”

Emilie smilte. “Det er sant!” sa hun. “Jeg skal fortelle Inger om det.”

Hva med deg?

Kjenner du noen som ikke tror på Gud? Selv om vi ikke kan få få folk til å tro på Gud, så kan vi hjelpe dem ved å peke på alle de fantastiske tingene som bare Gud har skapt. Bibelen lærer oss at Gud er universets skaper. La underene i Hans skapelse oppmuntre deg til å snakke om Ham til dem som ikke tror at Han eksisterer.

Han har sørget for at Hans undergjerninger minnes

Salme 111:4

Dagens nøkkelord: SKAPELSEN PEKER MOT GUD

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: