20 februar: Overvinning av fristelser

“Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

1 Korinterbrev 10:13

Selv om dette verset handler om hver type prøvelse eller test som vi kan møte, så inkluderer det og brukes også om fristelse til å synde.

Ingen syndefull fristelse kommer til oss som ikke har blitt møtt av tusener av mennesker før oss. Du føler kanskje at du er den eneste som kjemper mot slike syndige tanker, eller som sloss mot fortvilelse, eller strever med mangel på tro. Men der finnes ingen fristelse som du møter som ikke har blitt suksessfullt overvunnet av andre.

Og denne suksessen er ingen tilfeldighet — Gud er trofast gjennom hele livet ditt, og kan hindre at du møter fristelser som er for store for deg. Dersom Han tillater en fristelse i livet ditt, så vil Han garantert tilby en vei du kan ta for å unnslippe uskadet fra dens klør.

Så, kjære troende, hold ut fristelsene du står ovenfor. Se opp, ikke mot de løgnaktige løftene, men mot utveien som finnes for deg. Fristelsen er ikke større enn det du klarer, for sammen med Gud kan du overvinne den med besluttsomhet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: