Tro nødvendig

Jesus i Johannes 17:1, 4: “Jeg herliggjorde deg

“1 Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg.”

“4 Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre.”

Intro: En ung student fikk en oppgave tilbake fra læreren sin. Der stod det:

 • god oppgave
 • gode undersøkelser
 • godt innhold
 • god F (stryk)
 • Dette var ikke svar på oppgaven du fikk!

Efeserne 4:1-2

1 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2 i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.

Vi får ingen poeng for å gjøre andre folks oppgaver.

Hva er vår oppgave? Apostlenes gjerninger 1:8.

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.”

KJÆRLIGHET – DELE – TRO

Det er umulig å evangelisere uten tro. Bare ved tro kan vi glede Gud.

Hebreerne 11:6

“Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.”

Tro er nødvendig!!!

Lukas 17:1-6

gi oss større tro

 • de var ikke i stand til å gjøre det
 • Guds arbeid er bare gjennom tro
 • Gud velsigner folk etter troen de uttrykker
 • vi vil aldri bli sterkere kristne en det troen vår vil la oss bli

TROENS TRE INGREDIENSER:

 1. Kunnskap “Tro kommer av det budskap vi hører” (Romerne 10:17).
 2. Tro “Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på?(Romerne 10:14-15)
 3. Tilegnelsen – å ta eksklusiv besettelse av…, applikasjon

De rettferdige skal leve ved tro. Vi handler av troen vår. Uten tro er det umulig å glede Gud. Vi må søke Ham med iver. Vi trenger å møke vår tro. Hvordan øker vi troen vår?

 1. Undersøk troen vår – 2 Korinterberv 13:5 undersøk deg selv. Hvilken tro har du? a. ingen tro, b. litt tro, c. stor tro
 2. Utøv troen vår – a. lev etter troen din, b. øv med troen din, c. Han vil teste troen din, d. Guds beste velsignelser kommer gjennom tro. Markus 2:1-2: i- enhet, ii. oppfinnsomhet, iii. mot. De var bestemte. Når Han ser troen vår, så blir folk rundt oss frelst. Troen er en muskel vi må bruke, ellers blir den ubrukelig.
 3. Uttrykk troen vår – Matteus 8:8 Offiseren sa “si bare ett ord”. Gud talte, og verden ble skapt. “Gå derfor til alle folkeslag og lær dem…”
 4. Forleng troen vår – Apostlenes gjerninger 1:8 Vi skal være vitner helt til jordens ende.

Kraft

 • vi trenger ikke å tale i tunger
 • vi trenger ikke å helbrede folk
 • vi trenger å forkynne evangeliet til alle
 • Da Lazarus døde gråt Jesus (Johannes 11)
 • Han så hvor liten troen deres var, og det knuste hjertet Hans

Gå ut i verden med frimodighet og forkynn navnet Jesus!


 

Advertisement
%d bloggers like this: